Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej: „Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych” w ramach PROGRAMU SPECJALNEGO „Buduj/montuj z uprawnieniami”


O G Ł O S Z E N I E
 
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, iż prowadzi postępowanie publiczne na:

Organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej:
„Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych”
w ramach PROGRAMU SPECJALNEGO „Buduj/montuj z uprawnieniami”

dla 10 osób bezrobotnych

Nazwa/ kod ustalone z Wspólnego Słownika Zamówień:
 
kod CPV- 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Termin składania ofert:  do dnia 29 sierpnia 2017 roku do godz. 11:00.
 
Miejsce składania ofert:


Sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach – pokój 13
ul. Lichnowska 5
89-600 Chojnice
 
Dokumentacja (specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty) dostępna jest w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach
  ul. Lichnowska 5, pokój 29


lub

- na stronie internetowej urzędu www.bip22.lo.pl
 
Wybór oferty nastąpi w oparciu o Regulamin w sprawie szczegółowych zasad oraz kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych, wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach z dnia 8 marca 2016 r.
WYMAGANA DOKUMENTACJA:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (984kB) pdf
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (51kB) word
Załącznik nr 2 – Kalkulacja kosztów (66kB) word
Załącznik nr 3 - Lista zrealizowanych szkoleń objętych przedmiotem zamówienia (56kB) word
Załącznik nr 4 – Wykaz kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (47kB) word
Załącznik nr 5 – Wykaz materiałów oraz potencjału technicznego (76kB) word
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do współpracy (wykładowcy) (42kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy (399kB) pdf
 Chojnice, 24.08.2017

O G Ł O S Z E N I E


Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, iż dokonał korekty w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w zapisie :

Rozdziału IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, tj.

    Brzmienie pierwotne.
4. Miejsce realizacji:
4.1 . Miejsce realizacji zajęć teoretycznych - teren miasta Chojnice
4.2 . Miejsce realizacji zajęć praktycznych: teren miasta Chojnice – miejsce dostosowane do przeprowadzenia części praktycznej z odpowiednim wyposażeniem technicznym  zapewniającym możliwość realizacji zajęć praktycznych w ramach szkolenia - spełniające wymogi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
   
   
    Po korekcie
4. Miejsce realizacji:
4.1 . Miejsce realizacji zajęć teoretycznych – preferowany teren miasta Chojnice
4.2  Miejsce realizacji zajęć praktycznych: preferowany teren miasta Chojnice – miejsce dostosowane do przeprowadzenia części praktycznej z odpowiednim wyposażeniem technicznym  zapewniającym możliwość realizacji zajęć praktycznych w ramach szkolenia - spełniające wymogi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
4.3  W przypadku całości realizacji szkolenia poza terenem powiatu chojnickiego Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja) w miejscowości, w której przeprowadzone będzie szkolenie oraz jak najbliżej miejsca odbywania szkolenia. Zakwaterowanie i wyżywienie należy zapewnić również w dni wolne od zajęć w czasie trwania szkolenia, a także w dni przeprowadzenia egzaminów. Koszty takiego zakwaterowania i wyżywienia należy wliczyć w cenę oferty. W cenę oferty należy również wliczyć koszt przejazdu uczestników z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania szkolenia (i z powrotem), jeżeli taki może wystąpić. Wówczas Wykonawca dokona zwrotu wyżej wymienionych kosztów przejazdu uczestnikom szkolenia.
4.4  W przypadku częściowej realizacji szkolenia poza terenem powiatu chojnickiego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego środka transportu uczestnikom w celu przejazdu do miejsca szkolenia poza terenem powiatu (i z powrotem) lub zwrotu kosztu przejazdu uczestnikom w przypadku ich przejazdu własnym lub publicznym środkiem lokomocji do miejsca szkolenia (i z powrotem). W dni szkolenia poza terenem powiatu chojnickiego należy zapewnić uczestnikom szkolenia poczęstunek w postaci ciepłego posiłku obiadowego.


Ponadto wydłużeniu ulega termin składania ofert, a tym samym zapisy  Rozdziału VIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać/złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (np. kopercie) w:

Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach
przy ul. Lichnowskiej 5, pokój nr 13 (I piętro)

do dnia 31 sierpnia 2017 roku do godz. 11:00.

2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5
89-600 Chojnice


Oznakowanie oferty zgodne z wymaganiami skorygowanej Specyfikacji

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - korekta (1021kB) pdf


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Wynik postępowania (542kB) pdf

Wytworzył: Aleksandra Lubecka-Ratajczak (22 sierpnia 2017)
Opublikował: Aleksandra Lubecka-Ratajczak (22 sierpnia 2017, 09:23:57)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Lubecka-Ratajczak (18 września 2017, 09:27:07)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1684

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij