Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach


OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w oparciu o zapisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 
na:
 
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy
w Chojnicach1.     Pełna nazwa Zamawiającego
 
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
 
2.     Adres Zamawiającego:
ul. Lichnowska 5
89-600 Chojnice
 
3.     NIP 555-182-28-06
 
4.     Pozostałe dane teleadresowe
 
Strona internetowa: www.bip22.lo.pl
e-mail: gdch@praca.gov.pl
telefon (centrala) 52 39 50 700
fax. 52 39 50 734
 
 
 TRYB I PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w art. 138h ustawy.
2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu. Świadczenie usług odbywać się będzie przy użyciu maszyny do frankowania będącej własnością Zamawiającego (Nadawcy) oraz uiszczanie opłat za przesyłki pocztowe zwrócone do Zamawiającego (Nadawcy), przy czym Zamawiający zastrzega sobie (w przypadku zaistnienia konieczności) możliwość zakupu znaczków pocztowych zastępujących znak naniesiony przy użyciu maszyny do frankowania.
3. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
4. Opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 
 
 
Kod CPV:

64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie
64110000-0 Usługi pocztowe,
64110000-3 Usługi kurierskie


 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Data rozpoczęcia 02.01.2018 r.
Data zakończenia 31.12.2020 r.


KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
 
1.    Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a)         oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
b)         oferta co do treści spełnia wymagania określone przez Zamawiającego niniejszą specyfikacją,
c)         z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
d)         złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione.
 
2.     W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium

KRYTERIUM I cena = 80%
KRYTERIUM II - Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę = 20 %
 


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Ofertę należy przesłać/złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (np. kopercie) w:
Sekretariacie
Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5,
pokój nr 13 (I piętro)
 
do dnia 12 grudnia 2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
 
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Lichnowska 5
89-620 Chojnice
pokój nr 26
 
dnia 12 grudnia 2017 roku godz. 9:30


Ogłoszenie - SIWZ (960kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (123kB) word
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (49kB) word
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (107kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie (40kB) word


W dniu 06 grudnia 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zapisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na:  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby  Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach


Wyjaśnienie i modyfikacja treści ogłoszenia (271kB) pdf
Formularz ofertowy - Modyfikacja (51kB) word
Formularz cenowy - modyfikacja (107kB) wordZamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 14.12.2017 r. do godz. 10.00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2017 r. o godz. 10.15 w p. 25Podziękowanie i wynik postępowania (545kB) pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (260kB) pdf

Wytworzył: Aleksandra Lubecka-Ratajczak (4 grudnia 2017)
Opublikował: Aleksandra Lubecka-Ratajczak (4 grudnia 2017, 13:25:00)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Lubecka-Ratajczak (5 stycznia 2018, 08:43:56)
Zmieniono: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 531

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij